2012-05-17 18.59.05

Vi ger en friskvårdsbehandling som både företaget och den anställde har nytta av. Behandlingen består av klassisk massage, med inriktning på rygg, nacke och axlar.

 Hur fungerar företagsmassage

 

- Företaget ordnar ett rum på arbetsplatsen

- Vi tillhandahåller massagebänk och all annan 

utrustning som behövs för behandlingen

- Personalen bokar sig på bokningslistor som finns på företaget

- Vi besöker er vid önskat antal gånger i månaden och ger personalen 25 minuters behandling

 Företagets investering

 

 Förslagsalt 1

- 30 minuter av den anställdes arbetstid

- företaget betalar massagebehandlingen

  (dock minst 2 timmar debiteras/behandl.tillfälle)

Förslagsalt 2

- 30 minuter av den anställdes arbetstid

- den anställde betalar själv massagebehandlingen
Vi är öppna för andra förslag

Varför massage på företaget

 

Det positiva effekterna för företaget

- Frisk effektiv personal ger låg sjukfrånvaro

- Ökad arbetsglädje och lönsamhet

- Personalen känner sig omhändertagen och uppskattad

 

De positiva effekterna för den anställde

- Motverkar stress och har en lugnade effekt på nervsystemet

- Stärker immunförsvaret

- Lindrar muskelvärk

- Ökar cirkulationen i muskler, blodbanor och lymfsystem

- Sänker blodtrycket

- Löser upp spänningar i nacke/axlar

- Ökad kroppskännedom som ofta leder till ett ökat motions-

    intresse och en sundare livsstil

 

 

Som medlem i SMARF (Svenska Massage Akademins Riksförbund) har vi

Ansvarsförsäkring, Behandlingsskadeförsäkring och Rättsskyddsförsäkring.